မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိကုန်စည်ဒိုင်တို့၏(၂၂-၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့ကုန််စျေးနှုန်းနှင့်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်ချက် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိကုန်စည်ဒိုင်တို့၏(၂၁-၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့ကုန််စျေးနှုန်းနှင့်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်ချက် စက်မှုလုပ်ငန်းအထောက်အပံ့ပေးမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းများ ပိုမိုခိုင်မာစေရေးနည်း လမ်းသစ်များအပေါ် အီးယူ၊ အမေရိကန်နှင့် ဂျပန်တို့ သဘောတူညီမှုရရှိ အမေရိကန်-တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက် WTO စည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ အီးယူ သုံးသပ်မည် စင်ကာပူတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ကုမ္ပဏီများ၏ ပုံသေပိုင်းပစ္စည်းများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ သည် (၇) နှစ်တာကာလအတွင်း အများဆုံးဖြစ်၊ အလုပ်အကိုင်ပေါင်း ၃၂,၀၀၀ ကျော် ဖန်တီးပေးနိုင်မည်